Mesleki Sorumluluk

Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.


Hangi meslek gruplarına teminat verilir ?

  • Yeminli Mali Müşavirleri.
  • Acenteler,
  • Patent ve marka vekilleri,
  • Avukatlar,