Yanlış sigorta uygulamalarına Hazine’den yaptırım

Yanlış sigorta uygulamalarına doğrudan veya dolaylı sebebiyet veren aracıların faaliyetleri durdurulabilecek.

Hazine Müsteşarlığının “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yanlış sigorta uygulamalarına doğrudan veya dolaylı sebebiyet veren aracılar ve teknik personel hakkında işlem yapılabilecek. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği kapsamında sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi hallerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirimde bulunulması, geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması, uygunluk belgelerinin iptal edilmesi, İcra Komitesince meslekten çıkarılması ve levhadan silinmesi işlemleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği kapsamında uyarılması, geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması veya ruhsatlarının iptal edilmesi işlemleri tesis edilebilecek.

Emre Kaya
11.01.2016